Ohjeet

Opas nettimuskarin käyttöön

Täältä löydät yleistä tietoa varhaisiän musiikkikasvatuksesta, sen työtavoista ja musiikkileikkikoulusta verkon välityksellä. Myös Nettimuskarisivuston käyttöohjeet sekä valmiit muskarivideoista koostetut tuntisuunnitelmat löytyvät täältä.

 

Yleistä varhaisiän musiikkikasvatuksesta ja musiikkileikkikoulusta verkko-opetuksena

Varhaisiän musiikinopetus on alle kouluikäisille suunnattua tavoitteellista, pedagogista musiikkikasvatusta. Varhaisiän musiikinopetus tukee lapsen kokonaisvaltaista (kognitiivinen, psykomotorinen, sosiaalis-emotionaalinen, musiikillinen ja esteettinen) kasvua ja kehitystä erilaisten musiikillisten työtapojen kautta. Työtapoina käytetään mm. laulua, leikkiä, kuuntelua, liikettä, soittoa, kuvataiteen integroimista ja omaa keksintää.

Musiikkileikkikoulutoiminta on perinteisesti viikoittain tapahtuvaa opetusta, jota järjestetään mm. musiikkioppilaitoksissa. Pienelle lapselle uuden asian harjoittelussa eli oppimisessa tärkeäksi elementiksi nousee runsas toistaminen, jota lapsi saattaa itsekin pyytää innoissaan vaatien laulua tai leikkiä ”uudestaan!”. Siksi samoja lauluja toistetaan eri tavoin opettajasta riippuen yleensä 3-4 viikon ajan. Tuttuus luo turvallisuuden tunnetta ja luo pohjan uuden oppimiselle.

Varhaisiän musiikinopetuksessa opetellaan erilaisia musiikkikäsitteitä toiminnallisesti. Ne tulevat esiin esimerkiksi sellaisina käsitepareina kuin pieni – iso, hiljaa – voimakkaasti, hitaasti – nopeasti. Videomuskarin videoilla on yritetty antaa tilaa myös omalle keksimiselle mm. soitto-osioissa.

Virtuaalimuskarin avulla pyrimme tuomaan musiikkileikkikoulutoimintaa helposti saataville myös niille perheille ja lapsiryhmille, joille muskariin osallistuminen on muuten esim. etäisyyksistä johtuen hankalaa. Vaikka verkkoympäristön muskarivideoilla tai liveyhteydellä tapahtuva toiminta on ohjattua ja teknistä puolta kehitetään jatkuvasti lapsiystävällisemmäksi, on aikuisen läsnäolo muskarihetkissä erittäin suositeltavaa. Tavoitteemme on tarjota tavoitteellista, aktivoivaa ja osallistavaa sekä perheen yhteistä muskaritoimintaa suoraan koteihin/päiväkoteihin.

Vinkkejä Nettimuskaritunnin rakentamiseen

Ennen muskaria

Valmistautuessa nettimuskariin kannattaa ottaa huomioon seuraavia käytännön:

 • huoneessa tulisi olla hiukan tilaa liikkua
 • laitteen ruutu kannattaa asettaa lapselle sopivalle korkeudelle tai helposti säädeltäväksi, sillä muskarissa sekä istutaan, seisotaan että liikutaan
 • muskaria varten kannattaa pyrkiä rauhoittamaan ympäristö kuuntelulle ja keskittymiselle sopivaksi
 • valitse muskarin ajankohta lapsen vireystilaan sopivaksi
 • tuokioon osallistuvien aikuisten on lapsen osallistumisen tukemisen ja yhteisen kokemisen vuoksi hyvä osallistua kaikkeen tekemiseen yhdessä lapsen kanssa.
 • lapsiryhmän kanssa voi pienetkin lisäkaiuttimet olla hyvä vahvistus äänelle

Perusohje on, että toimitaan lapsen kanssa, kuunnellen lapsen yksilöllistä tapaa osallistua ja oppia, ei toimita hänen puolestaan, eikä pakoteta – joillekin pelkkä videon seuraaminen on jo iso kokemus ja lapsen oma osallistuminen ja tekeminen voivat tulla näkyviksi vasta jälkikäteen esim. omissa leikeissä.

Aikuisen tehtävänä on tarvittaessa soveltaa esim. liikuntaohjeita ikätason mukaisiksi. Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää vanhemman tuki on. Aivan pienen lapsen kanssa voi monia liikkumisia tehdä esim. sylissä körötellen ja hyppyytellen. Soitto-osioissa voi monien eri soitinten vaihtelu ja yhdistäminen olla pienimmille haasteellista. Silloin kannattaa valita vain yksi soitin ja soittaa sillä koko aika.

Muskarituokioiden sisältö ja ohjeita

 • Tuokion sisältö kannattaa etenkin lapsiryhmän kanssa suunnitella etukäteen. Ideoita voi katsoa tuntiesimerkeistä tai antaa lapsen itse valita. Huomioi, että lapselle voi olla tärkeää toistaa samaa laulua monta kertaa. Kun materiaali on tuttua, voi klippejä sekoittaa jo vapaammin.
 • Jokainen muskaritunti aloitetaan alkulaululla ja päätetään loppulauluun, kuten tavallisillakin muskaritunneilla. Näiden väliin valitaan sisältö kiinnostuksen mukaan.
  • Muskarituokion kokonaispituus on n. 20-40 minuuttia, lapsen ikätason ja jaksamisen mukaisesti.
  • Sisällytä tuntiin erilaisia työmuotoja (esim. laulu ja liikunta). Erilaiset työtavat tukevat oppimista ja tekevät siitä lapselle mielekästä.
  • Jos tuokio on lyhyt, kannattaa pysytellä yhden laulun teemassa, pidempään tuntiin voi sisällyttää eri lauluja.
 • Koska videomuskareissa ei ole varsinaista vuorovaikutusta lapsen ja videolla esiintyvän opettajan välillä, on tärkeää, että lapsen kanssa muskarituokiossa oleva aikuinen tukee lapsen toimintaa kannustaen.
 • Videomuskarien materiaali sopii sovelletusti kaikenikäisille lapsille. Lyhyemmät videot voivat olla pienemmille lapsille kestoltaan sopivampia ja pidemmillä videoilla on isommille sopivaa haastetta. Kannustamme kuitenkin tutustumaan rohkeasti kaikkeen materiaaliin.

Navigointi nettimuskari.fi-sivustolla

 • Eri työtavat on jaettu eri huoneisiin: laulun opettelu, laululeikki, liikunta, soitto tai piirtäminen. Kuvista käy ilmi laulussa esiintyvä hahmo.
 • Videomateriaalista löytyy myös soittimien valmistusvideoita. Niissä valmistetaan arkisista, kotoa löytyvistä välineistä ja materiaaleista muskarisoittimia, joita käytetään myöhemmin laulujen yhteydessä.
 • Esimerkkitunneiksi koostettujen kokonaisuuksien kaksi ensimmäistä muskarituokiota keskittyvät soittimien valmistamiseen.
  • Myös oikeita soittimia voi käyttää, jos niitä on käytettävissä. Videota ei tarvitse silloin aloittaa aivan alusta.
   Soittimet:
  • kapulat → erilaiset puiset kauhat, tikut, ottimet jne.
  • marakassit ja rytmimunat → herneillä, riisillä yms. täytetyt pullot ja purkit
  • rummut → kattilat, pahvilaatikot, vadit jne.
  • triangelit → metalliset ruokailuvälineet, säilykepurkit jne.

Valmiita videomuskarin tuntisuunnitelmia

Tässä valmiita tuntisuunnitelmia käyttöösi. Videomuskareista kootuista tuntisuunnitelmien esimerkeistä voit myös itse soveltaen rakentaa tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden, vaikkapa vaihtamalla joidenkin laulujen paikkoja tuntisuunnitelman sisällä tai eri suunnitelmien välillä. Lisää videomateriaalia löydät sivun alalaidasta otsikon “Lisämateriaalia” alta.

6. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Laula-huone: Kettu
 3. Leiki-huone: Kettu
  Yksinkertaisia taputuksia pienempien lasten kanssa
  Video on aika pitkä pienimmille, voidaan myös pysäyttää kohdassa 3:20
 4. Liiku-huone: Sammakko
 5. Soita-huone: Sammakko
 6. Piirrä-huone: Kettu
  Voidaan vaihtoehtoisesti piirtää muskarilaisen selkään
 7. Loppulaulu

Kesto noin 31 minuuttia

7. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Leiki-huone: Kettu
 3. Soita-huone: Kettu
  Voidaan myös aloittaa suoraan kohdasta 3:20
 4. Leiki-huone: Karhu
 5. Loppulaulu

Kesto noin 30 minuuttia

8. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Leiki-huone: Karhu
 3. Liiku-huone: Karhu
 4. Leiki-huone: Kettu
 5. Liiku-huone: Kettu
 6. Soita-huone: Kettu
 7. Piirrä-huone: Siili
  Siilin voi loppurentoutuksena piirtää muskarilaisen selkään
 8. Loppulaulu

Kesto noin 22-35 minuuttia

9. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Piirrä-huone: Siili
  Voidaan piirtää vaihtoehtoisesti yksi siili, johon jokainen lapsi voi lisätä oman piikin
 3. Laula-huone: Siili
 4. Liiku-huone: Karhu
 5. Soita-huone: Karhu
 6. Loppulaulu

Kesto noin 26-30 minuuttia

10. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Laula-huone: Siili
 3. Liiku-huone: Siili
 4. Liiku-huone: Karhu
 5. Soita-huone: Karhu
 6. Piirrä-huone: Siili
  Siilin voi loppurentoutuksena piiirtää muskarilaisen selkään
 7. Loppulaulu

Kesto noin 32 minuuttia

11. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Laula-huone: Heinäsirkka ja hämähäkki
 3. Liiku-huone: Hämähäkki
 4. Liiku-huone: Siili
  Voidaan aloittaa myös suoraan kohdasta 4:20, toimii silloin nopeana kertauksena
 5. Soita-huone: Siili
  Voidaan pysäyttää jo kohdassa 6:00, jos tuntuu liian pitkältä
 6. Loppulaulu

Kesto noin 33 minuuttia

12. Tunti
 1. Alkulaulu
 2. Leiki-huone: Heinäsirkka ja hämähäkki
  Voidaan jakaa myös kahdelle eri kerralle, pysäytä halutessasi kohtaan 2:45
  Pienempien kanssa voidaan taputuksia yksinkertaistaa tai vaikka vain körötellä ja silitellä vuorotellen ohjeiden mukaan
 3. Liiku-huone: Hämähäkki
 4. Liiku-huone: Heinäsirkka
 5. Soita-huone: Heinäsirkka ja hämähäkki
 6. Loppulaulu

Kesto noin 26-33 minuuttia

Lisätunti 1: Siipileikki
Lisätunti 1: Hiiri ja toukkaperhe

Lisämateriaalia

Tulossa